Rync Til Windows Mac

Windows : Rsync -ravz –delete –chmod u+rwx /cygdrive/c servername::modulename

Macintosh : Rsync -avz –delete ~ –progress –exclude-from “/User/Brian/documents/backup-exclude.txt” servername::modulename

Rsync -ravz –delete –chmod u+rwx /cygdrive/c 10.0.1.19::kontor

Http://sourceforge.net/projects/sereds/files/cwRsync/4.0.5/
http://www.rsync.net/resources/howto/windows_rsync.html
http://rsync.samba.org/ftp/rsync/rsync.html

Chmod u+x ~/dokumenter/backup.command

Rsync Windows Klient opsætning.

Windows maskiner kan også sættes op til at lave backup til en RsyncServer via cwRsync som kan hentes her: http://sourceforge.net/projects/sereds/files/

download og installer pakken:

Tilføj C:\Program Files\cwRsync\bin til System Path Environment variablen

set path=%path%;C:\Program Files\cwRsync\bin

Opret en environment variable som hedder home:

set home=c:\users\%username%

Lokal backup af WindowsUsers hjemme biblotek kan gørres sådan:

rsync -avz /cygdrive/C/users/WindowsUsers Rbackup-2@RsyncServer::Rbackup-2/Laptop1

Sidder man remote fra, skal forbindelsen igen sikres via SSH.

ssh.exe -L 873:localhost:873 Rback@RsyncServer.domain.dk

rsync -avz /cygdrive/C/users/firstuser Rbackup-2@localhost::Rbackup-2/Laptop1

Skriv et svar